Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Milan Kuna - Dvakrát zrozený (Život a dílo Karla Reinera)

Dvakrát zrozený (Život a dílo Karla Reinera)

autor: Milan Kuna

datum vydání: 5 / 2008
obor: Hudba
anotace:

Monografie o hudebním skladateli Karlu Reinerovi¬ (1910–1979) částečně splácí dluh, který má česká muzikologie vůči těžce zkoušené umělecké generaci, jež pro¬šla dvěma totalitními režimy. Dvacáté století i privátní osudy lidí s ním spjaté jsou plné napětí, zvratů a rozporů. V případě Karla Reinera jsou přitom dány židovským původem, sporem mezi německou a českou národní identitou a brzkým rozhodnutím pro českou kulturu, složitou volbou životní dráhy v letech hospo¬dářské krize, okupací a vězněním v koncentračních tá­borech, lety padesátými a hledáním cesty z estetického diktátu socialistického realismu i problémy s oficiálním přijetím jeho avantgardní umělecké orientace.
Autor monografie sleduje čtenářsky přístupnou formou skladatelovy životní peripetie i jeho dílo chronologicky od studia u Aloise Háby a Josefa Suka, raného příklonu k hábovské avantgardě, působení v Burianově „Déčku“, přes kruté válečné období, poválečná léta dočasného ústupu z avantgardních pozic i opětného znovunalezení vnitřní síly a navázání na Hábovu školu v šedesátých letech až po vrcholná díla let sedmdesátých.
Kniha představuje veškerou žánrovou a druhovou pestrost Reinerovy tvorby a vyzdvihuje její osobní jednotící linii, již spatřuje právě ve skladatelově příslušnosti k progresivním směrům 20. století.

Muzikolog Milan Kuna (1932) je znám jako hudební kritik, organizátor, popularizátor hudby a badatel. Jeho odborné spektrum zahrnuje především osobnosti Antonína Dvořáka (jeho zásluhou byla dokončena a vydána desetisvazková kritická edice Korespondence a dokumenty Antonína Dvořáka, 1986–2004), Václava Talicha (Václav Talich. Umělcova etika, 1980), Karla Boleslava Jiráka (Exulantem proti své vůli. Život a dílo K. B. Jiráka, 2002), hudební dění v koncentračních táborech (Hudba na hranici života. O utrpení a činnosti českých hudebníků v nacistických koncentračních táborech, 1990, Hudba vzdoru a naděje, Terezín 1941–1945, 2000), je mimo jiné autorem knih Zvuk a hudba ve filmu (1969), Životnost Smetanova odkazu (1974), Čajkovskij a Praha (1980), Čas a hudba, k experimentálnímu výzkumu a dramaturgii časových prostředků v hudební interpretaci (1982), Prague in History of Music (1997). V mnoha jazycích stále vycházejí jeho populárně zaměřené knihy Skladatelé světové hudby a Osobnosti české hudby.

Brož., obrazová příloha, 470 stran, ISBN 978807319781 Cena s DPH: 250 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.