Nakladatelství H&H


Menu


Obchodní podmínky

Poštovné pro zákazníky z ČR

Dodání prostřednictvím České Pošty stojí 75,- Kč.

Práva a povinnosti prodejce:

Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a zásilku odeslat na adresu uvedenou v objednávce do nejpozději do deseti pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li uvedeno / dohodnuto jinak. V případě platby na účet předem, nejpozději do deseti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do třiceti pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.

Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným dalším osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. To se netýká údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího:

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek, multimediálních CD-ROM a ostatního Softwaru opatřeného ochranným štítkem.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží.

Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen obal či ochranný štítek.

Reklamační řád:

Všeobecné ustanovení

Daňový doklad je zasílán elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Záruční list je zasílán přímo se zbožím. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu.

Záruční podmínky

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na faktuře. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Kupující je povinen:


©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.