Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Karel Komárek - Básnický jazyk Jaroslava Durycha

Básnický jazyk Jaroslava Durycha

autor: Karel Komárek

datum vydání: 12 / 2010
obor: Literární věda
anotace:

Tvorba básníka, prozaika a esejisty Jaroslava Durycha (1886–1962) je často oceňována za jazykové kvality, ale nebyla zatím po této stránce podrobněji interpretována. Kniha Básnický jazyk Jaroslava Durycha je pokus o soustavnější výklad z tohoto hlediska. Autor rozebírá nápadné znaky Durychova vyjadřování, které často působí nezvykle na současného čtenáře: mimo jiné barokní češtinou inspirovaný slovosled, archaizující slovní zásobu, záměrnou rytmizaci některých próz a jejich bohatou intertextuální výstavbu. Uvedená zjištění mohou pomoci čtenářům, interpretům i editorům Durychových textů k jejich hlubšímu porozumění.

Karel Komárek (narozen 1963 v Přerově) studoval v letech 1982–1986 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako docent českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, jeho hlavní obory jsou historická mluvnice češtiny a nauka o vlastních jménech. Publikoval řadu lingvistických studií věnovaných starší češtině, vlastním jménům, jazyku literárních děl, církevní terminologii a dalším oblastem (mj. monografii Osobní jména v českých biblích, Olomouc 2000). Psal také literární kritiky v časopisech Akord, Aluze, Host, Proglas a dalších, autorsky se podílel na příručce Slovník české prózy 1945–1994 (Ostrava 1994), připravil nové kritické vydání Starých pověstí českých Aloise Jiráska (Česká knižnice 2001) a uveřejnil literárněvědné studie o dílech katolicky orientovaných autorů, zvláště Jana Čepa a Jaroslava Durycha.

Váz., 231 stran, ISBN 9788071390958 Cena s DPH: 150 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.