Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Vladimír Jakolevič Propp - Morfologie pohádky a jiné studie

Morfologie pohádky a jiné studie

autor: Vladimír Jakolevič Propp

datum vydání: 11 / 2008
obor: Literární věda
anotace:

„To, co v Proppově práci překvapí především, je
přes nost jeho anticipací budoucích úvah,“ přiznává
Clau de Lévi-Strauss ve své polemice s V. J. Proppem.
Editoři čtenářsky úspěšného výboru z díla, stěžejního
v kontextu strukturální folkloristiky, přibližují osobnost
V. J. Proppa v záběru podstatně širším, než jaký určil –
ne zcela oprávněně – fomalistický charakter světově
proslulé Morfologie pohádky. Studie vybrané ze sborníku
Folklór a skutečnost umožňují celistvější pohled na tematickou
skladbu i metodologickou orientaci Proppova
díla, které má své těžiště v problematice vztahu mezi
skutečností a jejím ztvárněním ve folklóru. Propp byl
přesvědčen, že tento vztah se řídí určitou zákonitostí,
jež se promítá do celé struktury folklórní tvorby. Se
snahou odhalit tento zákon je spojen smysl a cíl jeho
celoživotní badatelské činnosti.
Publikace je rozdělena do dvou částí: I. Morfologie pohádky;
II. Výběr ze studií vztahujících se k tematice
pohádek (Transformace kouzelných pohádek, dvě kapitoly
z kníhy Historické kořeny kouzelné pohádky, Rituální smích
ve folklóru – K původu pohádky o Nezasmálce, Kumulativní
pohádka), mýtu (Motiv zázračného zrození, Oidipus ve světle
folklóru) a specifi čnosti uměleckého ztvárnění skutečnosti
ve folklóru (Folklór a skutečnost, Žánrová soustava
ruského folklóru).
Texty přeložili Miroslav Červenka, Marcela Pittermanová
a Hana Šmahelová.

Váz., 400 stran, ISBN 978-80-7319-085-9 Cena s DPH: 339 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.