Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Ondřej Hník - Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy

Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy

autor: Ondřej Hník

datum vydání: 3 / 2007
obor: Pedagogika
anotace:

Publikace Ondřeje Hníka je určena pedagogům na prvním stupni základních škol a studentům pedagogických fakult. Sestává ze dvou částí, které na sebe navazují. První obsahuje teoretické poznatky z vyučování literární výchovy na tomo stupni školy, druhá jejich praktické využití v hodinách literární výchovy.
Cílem publikace je formulovat vzdělávací literární program pro první stupeň základní školy a zároveň připravit půdu pro stupeň druhý. Hravá interpretace v rámci literární výchovy umožňuje dětem pracovat s uměleckým textem. Do centra výchovného působení se tak dostává literární zážitek. Literární úkoly formulované s ohledem na zážitek odkrývají umělecký rozměr textu, nejen jeho význam. Publikace se zaměřuje na tvorbu programu s hravým, kreativním obsahem z hlediska literárně teoretického a didaktického, ale i širších hledisek všestranného rozvoje osobnosti, ekologických, duchovních a obecně lidských souvislostí. Autor vychází nejen ze své praxe z vedení seminářů na Pedagogické fakultě UK v Praze, ale i z přímého působení v hodinách čtení a literární výchovy na základní škole, ze studia dokumentací ze závěrečných praxí studentů učitelství i z četných debat s učiteli prvního a druhého stupně základní školy.
Publikace zdůrazňuje důležitost úlohy přirozeného učení v literární výchově a nutnost vyvažovat její teoreticky výkladovou část kreativitou a zážitkovostí. Přispívá k efektivní literární výchově a k formování tvůrčí rozvinuté osobnosti. Důraz je kladen na dovednostní složku literární výchovy v tvořivých činnostech. Žák musí mít možnost vyzkoušet si umělecký výraz nebo vyjádřit se k uměleckému textu. Získává tak vztah k literárním textům a kultivovanému čtenářství.
Kreativní interpretace směřuje k individuálnímu výkladu uměleckého textu, dítě musí např. vymýšlet příběh, uhádnout postavu z pohádky, hledat adekvátní slovo. Autor uvádí metody a postupy, jimiž osvětluje tvořivou náplň obsahu. Publikace má umožnit doplnění některých mezer ve výchovných oblastech - klade např. důraz na práci s poezií, navazuje na podněty tvořivého slohu. Program je koncipován tak, aby navazoval na dětskou přirozenost a spontaneitu a rozvíjel osobnost dítěte po stránce literárně výchovné a obecně lidské.
Praktických souborů námětů tvořivých činností z oblasti literární výchovy je na našem trhu nedostatek.

Brož., ilustr., 157 stran, ISBN 80-7319-067-2 Cena s DPH: 129 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.