Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Elenn Jilemnická - Výlet nekončí

Výlet nekončí

autor: Elenn Jilemnická

datum vydání: 12 / 2008
obor: Poezie
anotace:

Sochařka Ellen Jilemnická vedle výtvarné práce vytváře-la od šedesátých let 20. století rovněž meditativně ladě-né, niterné básnické reflexe, které jen zčásti publi kovala v časopisech nebo v katalozích k výstavám. Svým literár-ním projevem se řadí k výrazným současným výtvarni-cím, které v ústraní ateliéru také píší poezii zrcadlící jejich životní a uměleckou zkušenost. Obdobně jako Adriena Šimotová, Běla Kolářová nebo Eva Švankmajerová tvoří i Jilemnická básně naplněné obrazností a konkrétností, směřující k lyrické fenomenologii a současně i k poetiza-ci světa. Ve výboru představené tři básnické cykly z šede-sátých a sedmdesátých let Výkřiky, Z lidí rostou předměty a Výlet nekončí se výrazově pohybují v osvětí české poe-zie šedesátých let. Autorka však poezii neopustila ani v průběhu let devadesátých. Z té doby pochází její zatím neukončený lyrický cyklus záznamů a refl exí, příznačně nazvaný Post scriptum. V něm se střídá klasická báseň, psaná jako vždy u Jilemnické volným veršem, s proza-ickým útvarem, s fiktivními dopisy a zvoláními, urče-nými druhému člověku a navazujícími přetržený dialog. V dřívějších textech i v docela nedávných záznamech se autorka projevuje jako meditativní, fi lozofující básnířka, uplatňující i v literární práci něco ze sochařského umění, tedy z tendence osekat korpus světa k jeho podstatnému a elementárnímu, čistému jádru. Výbor z poezie Ellen Jilemnické edičně připravila Marie Langerová. Knihu doprovází 26 autorčiných perokreseb a studií, které jsou pozoruhodným doplňkem k jejím básním.
Ellen Jilemnická (1946) je sochařkou monumentálních skulptur i drobných reliéfů. Vystudovala Střední uměleckou školu sochař-sko-kamenickou v Hořicích, dále studovala sochařství na vysoké škole v polské Wroclawi a na pražské AVU. Působí rovněž jako pedagog, nejprve na Střední škole sochařské v Hořicích, později na Vyšší odborné škole restaurování kamene tamtéž, nyní na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Realizovala na tři desítky děl v architektuře a v exteriéru – v Hořicích, v Měl-níku, v Jindřichově Hradci, v Turnově; v Praze (např. sv. Jan Nepomucký v Dolních Počernicích, Metamorfózy roku před Chodovskou tvrzí či busta Ladislava Fialky na fasádě Divadla na Zábradlí).

Brož., ilustr., 120 stran, ISBN 978-80-7319-083-5 Cena s DPH: 180 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.