Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Marie Fulková - Diskurs umění a vzdělávání

Diskurs umění a vzdělávání

autor: Marie Fulková

datum vydání: 6 / 2008
obor: Výtvarné umění
anotace:

Publikace Marie Fulkové je určena posluchačům vý¬tvarného oboru na pedagogických fakultách a učitelům výtvarné výchovy na základních a středních školách i v zájmových výtvarných kroužcích. Autorka vychází ze své praxe vyučující na Pedagogické fakultě KU v Praze. Na základě dlouhodobého terénního výzkumu mapuje diskursivní pole, v němž se konstituují dvě oblasti důležité pro život – umění a vzdělání. Jejich spojení nachází ve výtvarné výchově jakožto předmětu, který umožňuje orientaci v kultuře, ve světě výtvarného umění i v produktech vizuálního průmyslu. Za důležitou pokládá rovněž edukační činnost galerií a mu¬zeí. Autorka předkládá v textu interpretaci pedagogických zkušeností, řadu komentářů a výtvarných reflexí vztahujících se k obrazům nebo vizuálně vnímaným předmětům a jevům. Reaguje na vlivy současných teoretických tendencí v oboru, všímá si, jak působí na edukaci výtvarné výchovy vlivy z oblasti filozofie, sémiotiky, kulturní antropologie i gender studies. Obrazový diskurs vytvářejí podle autorky i hlasy „konzumentů“ obrazů, k nimž patří také děti. Snaží se zachytit, jak se projevuje stav současného umění a vizuální kultury v chápání předmětu výtvarná výchova, jak využívají vyučující možnosti obrazového prostředí v pedagogickém procesu.
Text knihy má neobvyklou grafickou úpravu. Je rozčleněn „zrcadlově“ do dvou pararelně probíhajících celků – levá strana obsahuje hlavní text, který je proložen úryvky z vyjádření účastníků výzkumu, pravá strana navazuje částí Souvislosti, v nichž se objevují informace na hlavní text navazující. Kniha je doplněna bohatým ilustračním materiálem a příklady z praxe učitelů i studentů.

Marie Fulková přednáší na Pedagogické fakultě UK v Praze. Je autorkou četných pedagogických publikací v oboru výtvarné výchovy

Brož., ilustr., 334 stran, ISBN 9788073190767 Cena s DPH: 220 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.