Nakladatelství H&H


Menu


Detail knihy [zpět]

Michal Bauer - Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50.let 20.století)

Ideologie a paměť (Literatura a instituce na přelomu 40. a 50.let 20.století)

autor: Michal Bauer

datum vydání: 8 / 2003
obor: Výtvarné umění
anotace:

Literárně historická studie pedagoga Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o dějinách české a částečně i slovenské literatury po roce 1945 a po únorových událostech roku 1948. Autor se zabývá konstantami, variantami a proměnami estetické normy v daném období, dále otázkami souvisejícími s proměnou literárních struktur a s přeměnou poválečného Syndikátu českých spisovatelů ve Svaz československých spisovatelů. Pozornost věnuje dobově podmíněným masovým akcím, jako byla Jiráskovská akce, akce Pracující do literatury nebo Fučíkův odznak, jejichž cílem bylo ovlivňovat pomocí ideologické literární tvorby čtenářský vkus a odvrátit pozornost od literatury, která neodpovídala socialistickorealistickým parametrům. Na základě rozsáhlého pramenného a archivního materiálu autor studie předkládá i dosud nepublikované poznatky o postojích a chování řady českých a slovenských spisovatelů, kteří v té době vstupovali do oficiálních uměleckých struktur nebo se s jejich dogmatizmem rozcházeli a přesouvali se do oblasti ineditní nebo samizdatové či exilové literatury. Knihu doprovází i malá antologie textů, zaslaných do akce Pracující do literatury.

Brož., obrazová příloha, 360 stran, ISBN 80-73019-028-1 Cena s DPH: 219 Kč

přidat do košíku

©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.