Nakladatelství H&H


Menu


V poslední době u nás vyšlo...

Maurice Maeterlinck

Poklad pokorných

Maurice Maeterlinck - Poklad pokorných

Maurice Maeterlinck: Poklad pokorných
Přeložila Marie Kalašová
(anotace)

Soubor esejistických textů Poklad pokorných francouzsky píšícího belgického dramatika, básníka, esejisty, mystika, filosofa a jednoho ze zakladatelů symbolismu Maurice Maeterlincka (1862-1949) vyšel roku 1896 stejně jako další esejistická kniha věnovaná vegetariánství Pohřbený chrám. Maeterlinck se nejdřív představil jako autor dvou básnických sbírek Skleníky (1889) a Dvanáct písní (1896). Renomé si získal především jako dramatik. Jeho nejčastěji uváděnou hrou je snová férie Modrý pták (1908). Úspěch měla i další hra Pélleas a Mélisanda (1892), kterou rovněž známe z operního ztvárnění Clauda Debussyho nebo v podobě symfonické básně Arnolda Schőnberga. Poklad pokorných otevírá často citovaný text Mlčení, v němž autor staví meditativní ticho proti hlučnosti a zneužívání řeči tak, jak se to děje v moderním, mediálním světě. Následují eseje o probuzení duše, o mystické morálce, o ženách, o každodenní tragice, ale také osobité portréty romantického básníka Novalise nebo amerického panteistického filosofa Emersona.
Poklad pokorných vyšel poprvé v edici staroříšského Josefa Floriana, podruhé v Knihách dobrých autorů Kamily Neumannové a potřetí v nakladatelství A. Srdce v Praze. Tento svazek je reedicí druhého vydání Maeterlinckových esejů v překladu Marie Kalašové, která velkou část své překladatelské praxe zasvětila právě tomuto autorovi. Knihu doplňuje esej Jana Suka Před každým dnem šla noc.

Brož., na obálce fotografický obraz Petry T. Růžičkové, 155 stran, cena 160, - Kč

Brož., 158 stran
ISBN ISBN 978-80-7319-122


Petr Mikeš

Když na tebe sáhne smrt

Petr Mikeš - Když na tebe sáhne smrt

Poslední knihou, která vyšla ještě za života básníka, překladatele a editora Petra Mikeše (1948 – 2016), jsou jeho netypické, střípkovité memoáry. Autor v nich volně sleduje chronologii vlastní životní i tvůrčí cesty. Orientuje se víc na „portrétování“ osobností, které na něho měly zásadní vliv nebo byly jeho literárními láskami a blízkými spolupracovníky. Logicky se vrací do normalizačních let, kdy vydával v Olomouci s Rostislavem Valuškem a Eduardem Zachou Texty přátel, podnětnou samizdatovou edici, v níž vycházela díla Březinova, Demlova, Zahradníčkova, Šafaříkova a řady dalších českých i světových autorů. V memoárech reflektuje rovněž svou rozsáhlou překladatelskou práci zasvěcenou především básníkovi Poundovi, ale také dílu jeho dcery Mary de Rachewiltz a vnučky Patrizie de Rachewiltz. A vzpomíná na místa, která měl rád. Nejen na rodnou Moravu, na Zlínsko, do Olomouce a Brna, ale rovněž do Benátek, Rapalla, Poundova Brunnenburgu, nebo do Anglie a Ameriky, kde pobýval na studijních pobytech.


Brož., obrazová příloha, 176 stran
ISBN 978-80-7319-123-8


Patrizia de Rachewiltz

Drazí přítelé

Patrizia de Rachewiltz - Drazí přítelé

erše Patrizie de Rachewiltz, vnučky básníka Ezry Pounda, byly psány in margine, v písemné i mailové korespondenci mezi autorkou a jejími americkými přáteli Lyndou a Craigem Smithovými. Dopisy posílané z Evropy do Taosu v Novém Mexiku, kde manželé žijí, doprovázely básně či fragmenty, z nichž Craig Smith vytvořil knížku příznačně nazvanou Drazí přátelé.
Dílo básnířky, spisovatelky a překladatelky Patrizie de Rachewiltz není v Čechách příliš známé. Její verše byly publikovány časopisecky a zatím v jediném knižním souboru, jímž je sbírka Můj Tchaj-šan (2010). Patrizia je básnířkou velmi pokorných, ztišených strof, přírodní lyriky s přesahem do vesmírných prostorů, avšak s ukotvením v rodinném zázemí, v domech, v nichž pobývá v holandském Hertogen Bosch a v severoitalském Brunnenburgu, sídle její matky, spisovatelky Mary de Rachewiltz.
Nedílnou součástí tohoto svazku jsou černobílé fotografie Lyndy Smithové. Básně přeložil Petr Mikeš.

Brož., 76 stran
ISBN 978-80-7319-115-3


Mistr Eckhart

O jiskře duše a obrazu ticha

Mistr Eckhart - O jiskře duše a obrazu ticha

Hlubina mystického učení Mistra Eckharta je stálým zdrojem bouřlivých diskusí nad pravým smyslem slov tohoto středověkého dominikánského teologa. Zkoumání celku i detailů Eckhartovy písemné pozůstalosti však člověka nutně přivádí do chrámu ticha, v němž všechny protiklady splývají v jedno jediné. O tomto chrámu promluvila i nejslavnější vlámská mystička Hadewijch a svým štětcem jej zachytil i tajermný Jan van Eyck. Kniha obsahuje esej Antoina Moulongueta Portrét Mistra Eckharta od Jana van Eycka, úvodní studii překladatele a znalce Eckhartova díla Josefa Bradáče, pětici zásadních kázání Mistra Eckharta a pět mystických básní Hadewijch. Texty doprovází poznámkový aparát a stručná biografie autorů zastoupených v tomto svazku.

Brož., 128 stran
ISBN 978-80-7319-121-4


Paul Celan

Mříž hovorny. Růže nikoho.

Paul Celan - Mříž hovorny. Růže nikoho.

Paul Celan: Mříž hovorny/ Růže Nikoho
Z díla jednoho z největších básníků 20. století zná český čtenář pouze fragment publikovaný v několika výborech. V tomto svazku je básník poprvé představen dvěma kompletně přeloženými a stěžejními sbírkami Mříž hovorny (1959) a Růže Nikoho (1963). Celanovy verše přeložil a obsáhlým poznámkovým aparátem doprovodil Miloš Tomasco, který se autorem pocházejícím z Bukoviny a předčasně umírajícím v Paříži celoživotně zabývá a je znalcem jeho díla. Knihu mající charakter bibliofilie výtvarně doprovází obrazový esej výtvarné umělkyně Petry T. Růžičkové Celanovy oči (2015).

V2, 380 stran, obrazová příloha.
Nakladatelství H&H Vyšehradská s. r. o.
a nakladatelství Malvern
ISBN 978-80-7319-118-4

Brož., obrazová příloha, 380 stran
ISBN 978-80-7319-118-4


Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový

Vademecum pomocných věd historických

Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Rostislav Nový - Vademecum pomocných věd historických

Páté upravené a rozšířené vydání knihy,která se řadí k nejpoužívanějším příručkám pro každého, kdo se zajímá o historii. Obsahuje základní vysvětlení pojmů a problémů, s nimiž je možné se setkat při četbě historické literatury či návštěvě památkových objektů. Každá kapitola je doplněna poměrně obsáhlou bibliografickou přílohou usnadňující orientaci v oboru.

Brož., 600 stran
ISBN 80-7319-004-4

Brož., 600 stran
ISBN 80-7319-004-4


Rudolf Macháček

Střípky z práce soudního lékaře

Rudolf Macháček - Střípky z práce soudního lékaře

Rudolf Macháček
Střípky z práce soudního lékaře
(Dvacet let soudního lékařství v nemocnici Sokolov)

Svazek vycházející k dvacetiletému výročí soudního lékařství v sokolovské nemocnici obsahuje postřehy a zkušenosti z praxe soudního lékaře pomáhajícího řešit závažné kriminalistické činy. Na konkrétních kauzách autor demonstruje, co všechno obnáší práce soudního patologa včetně ohledávání kosterních pozůstatků i zkoumání psychické motivace trestných činů a sebevražd. Jeho texty je možné vnímat jako svébytné „soudničky“ napsané čtivým způsobem a navzdory pochmurnému tématu nepostrádající humor i nadhled. Knihu doprovázejí stylizované černobílé fotografie Vladimíra Houdka.

Brož., obrazová příloha, 120 stran
ISBN 978-80-7319-119-1


Anna Brikciusová

Eutanazie

Anna Brikciusová - Eutanazie

Povídkový soubor violoncellistky, básnířky a spisovatelky pocházející z rodiny se širokým kulturním zázemím je jejím knižním debutem. Obsahuje nerozsáhlé povídkové texty plné fantazie, humoru, ironie i sebeironie. V obsáhlejší próze, jež dala titulu název, se pokouší vyrovnat s problémem „řízené smrti“, hojně diskutovaným a pro mnohé stále nepřijatelným. Navzdory věku se Anna Brikciusová vypořádala s tímto fenoménem citlivě, bez nadsázky, otevřeně a se snahou v mysli překonat dosavadní tabuizování eutanazie.


Brož., 122 stran
ISBN 978-80-7319-116-0


Jozef Leikert

Doteky duše

Jozef Leikert - Doteky duše

Autor sedmi básnických sbírek, ale rovněž výrazný představitel literatury faktu, slovenský básník Josef Leikert (1955) se českému čtenáři poezie představil poprvé sbírkou Pominutelnost. Doteky duše přinášejí typicky „leikertovskou“ lakonickou, metaforicky přesnou, milostně tónovanou lyriku dotýkající se nejcitlivějších míst lidského nitra. Jsou to verše o lásce i o smrti. Jsou to verše připomínající cosi z meditativní poezie Východu. Básně jsou prezentovány jak ve slovenském originálu, tak v kongeniálním českém převodu Jany Štroblové. Kniha vychází s ilustracemi Jiřího Salajky a má charakter skvostného, téměř bibliofilského tisku.

Váz., ilustr., 179 stran
ISBN 978-80-7319-113-9©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.