Nakladatelství H&H


Menu


V poslední době u nás vyšlo...

František Všetička

Rázovité refugium

František Všetička - Rázovité refugium

Olomoucký literární vědec a historik František Všetička (1932) se soustavně věnoval mimo jiné vývoji české prózy v šesti počátečních dekádách 20. století (např. ve svazcích Ariadnino arkánum, Možnosti Meleté, Kroky Kalliopé aj.). V knize studií o kompoziční poetice Rázovité refugium se tentokrát orientuje na vybraná prozaická díla 19. století. Ačkoli jde o autorův první krok do této epochy vývoje české literatury, neboť hodlá zmapovat celek kompoziční poetiky české beletrie 19. století, soubor statí zabývajících se prózami Karla Hynka Máchy, Karla Sabiny, Karolíny Světlé, Jana Nerudy, Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska, Svatopluka Čecha, Julia Zeyera a jiných poskytuje panoramatický a ucelený pohled na prozaickou tvorbu 19. století, k níž přistupuje František Všetička zejména z hlediska její kompoziční výstavby a struktury. Knihu doplňuje obsáhlý Slovník kompoziční poetiky s odkazy na konkrétní literární díla vznikající ve zmíněné historické periodě.

Brož., 294 stran
ISBN 978-80-7319-141-2


Beáta Tisucká

Třísky v medu

Beáta Tisucká - Třísky v medu

„Proč existují rituály opuštění sebe sama?“ Tento pro autorku signifikantní verš zazní v jedné z básní shrnutých do útlého knižního debutu Třísky v medu. Napětí mezi hledáním vlastní identity a nesnadno proniknutelným světem druhých je v jejích verších vyvoláváno také tím, jak se tato citlivá duše vyrovnává s většinou nám příliš nenakloněným okolím. Ačkoli jsou autorčiny básně variací na jedno z věčných témat poezie, která „nezačíná básní“, jak oprávněně říká v mottu k této sbírce Jan Štolba, tato básnířka ho rozšiřuje o dimenzi křehkého, pokorného a nenápadného tázání se po smyslu existence, obohaceného o její senzitivní vztah k přírodě a živelnosti. Souznívající ilustrační doprovod Třísek v medu je z dílny grafičky Olgy Vychodilové.

Brož., ilustr., 56 stran
ISBN 978-80-7319-140-5


Helena Zbudilová

Literární výchova ve volném čase

Helena Zbudilová - Literární výchova ve volném čase

Autorka a docentka na katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity se v odborné studii věnuje významu literární výchovy a čtenářství pro lidský život v dnešním přetechnizovaném světě. Zabývá se hledáním nových možností, jak působit na čtenářství především dětí a mládeže, neboť právě u těchto věkových kategorií jsou momenty setkávání s knihou a nad knihami rozhodující. Literární výchova ve volném čase může přispívat ke komplexnímu rozvoji osobnosti a být chápána jako jedna z cest celoživotního vzdělávání. Kniha je doplněna o příklady výukových metod a forem práce v literární výchově ve volném čase. V závěru je obsáhlá bibliografická příloha k danému tématu.

Brož., 268 stran
ISBN 978-80-7319-138-2


František Všetička

Zvoňte zvony

František Všetička - Zvoňte zvony

Súchov je malou vesnicí na moravském Slovácku, kde na konci devatenáctého století založila nepočetná skupina mladých umělců podle vzoru polské tzv. Babinské republiky, již inicioval známý básník Kochanowski, spolek nazývaný Matoušem Béňou, Josefem Hudečkem, Jožou Uprkou a dalšími Súchovskou republikou. „Republika“ trvala krátce, vyznačovala se recesními a humornými rysy, aniž by si činila ambice být semknutým uměleckým sdružením nebo kolonií. Přesto se kromě literární a výtvarné tvorby věnovali súchovští též folkloru a upevňování kontaktů s literáty slovenskými, např. s Jozefem Miloslavem Hurbanem. Olomoucký literární teoretik, beletrista a překladatel František Všetička v krátkých vypointovaných kapitolách překládá dobovou mozaiku z tehdy zapomenutého kraje na moravsko-slovenském pomezí.

Brož., 143 stran
ISBN 978-80-7319-139-9©2006 Nakladatelství H&H Vyšehradská, s.r.o  |  odkazy, tipy, zajímavosti, obchodní podmínky
Rychlé peníze Vám zajistí SMS Půjčka od MobilPůjčka.cz.
Překlady a tlumočení zajišťuje agentura AlfaCZ.